Het rapport 'Geef de burger moed' doet verslag van de uitkomsten van de onderzoeken door de Amsterdamse Wmo-werkplaats. Het geeft antwoord op de vraag: welke cocreatieve processen zijn nodig om tot een succesvolle transformatie van sociale praktijken te komen? Oude waarden als gelijkwaardigheid, ontplooiing en zelfbeschikking worden in een nieuw jasje gestoken.

Het onderzoek van de Wmo-werkplaats brengt behalve veel verwikkelingen, conflicten, mislukkingen en frustraties, ook successen en onvermoede ontdekkingen aan het licht. Het lerend vermogen van alle deelnemers blijkt een beslissende factor bij slagen of mislukken van innovatieve praktijken.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief