Het rapport 'Geef de burger moed' doet verslag van de uitkomsten van de onderzoeken door de Amsterdamse Wmo-werkplaats. Het geeft antwoord op de vraag: welke cocreatieve processen zijn nodig om tot een succesvolle transformatie van sociale praktijken te komen? Oude waarden als gelijkwaardigheid, ontplooiing en zelfbeschikking worden in een nieuw jasje gestoken.

Het onderzoek van de Wmo-werkplaats brengt behalve veel verwikkelingen, conflicten, mislukkingen en frustraties, ook successen en onvermoede ontdekkingen aan het licht. Het lerend vermogen van alle deelnemers blijkt een beslissende factor bij slagen of mislukken van innovatieve praktijken.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief