Welzijn Nieuwe Stijl vraagt om onderwijs nieuwe stijl. Hoe krijgen Welzijn Nieuwe Stijl en de komende transities een plaats in het onderwijs? Dit was het thema van de conferentie Wmo-werkplaatsen afgelopen 4 oktober 2013.

Download nu de presentaties van de conferentie:

Plenaire programma

Workshops

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief