Tijdens het landelijke welzijnsdebat 2011 op 5 oktober 2011 ging de reeks stripcolleges over de Wet maatschappelijke ondersteuning in première. Het is het resultaat van een samenwerking tussen het lectoraat van Fontys hogeschool sociale studies en Martijn van Gemert,een student van de Fontys hogeschool voor de kunsten.

Samen hebben zij de recente publicatie 'Op zoek naar duurzame zorg' van de Wmo-werkplaats Noord-Brabant 'gestript' tot een reeks van zeven korte stripcolleges. Elk college duurt korter dan 10 minuten. Op beeldende en humoristische wijze geven ze zicht op het veranderende sociaal beleid in Nederland en de gevolgen daarvan voor de professional in zorg en welzijn.

We leven in een beeldcultuur, en dus is het nuttig om kennis niet alleen via het gedrukte beeld maar ook via beeld beschikbaar te stellen. Om die reden, en geïnspireerd door de stripcolleges van RSA Animate, werd de reeks stripcolleges gemaakt op basis van de publicatie ‘Op zoek naar duurzame zorg’. Die publicatie verscheen oktober 2010 bij MOVISIE onder redactie van de Wmo-werkplaats Noord-Brabant van Fontys hogeschool Sociale Studies. 

Neem voor meer informatie contact op via: J.Steyaert@fontys.nl, 06-502.42.296 of hallo@martijnvangemert.nl, 06-36011527.

Klik op de plaatjes om de filmpjes te starten en te downloaden.

deel 1  deel2

deel3  deel4

deel5  deel6

deel7

De filmpjes zijn gratis te gebruiken mits bronvermelding en niet voor commerciële doeleinden. 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief