Sociaal werk

Positieve Gezondheid in de regio Zuid-Holland Noord

Een brede coalitie van partijen in de regio Zuid-Holland Noord heeft de ambitie om in 2030 de meest positief gezonde regio te worden. De Alliantie Positieve Gezondheid (GGD, zorg- en welzijnspartijen, en verzekeraar) wil regionaal de krachten bundelen om effecten op lokaal niveau te versnellen. Daarbij is breder kijken naar gezondheid de basis van hun denken en handelen.

Op 25 maart vond een eerste online Leeratelier Positieve Gezondheid plaats samen met meer dan 60 inwoners, professionals uit de gezondheidsdomein en sociaal domein én beleidsmakers van gemeenten die al werken vanuit een brede blik of dat willen gaan doen. Om goede voorbeelden te delen, elkaar te inspireren en ervaringen uit te wisselen. Na de opening met een filmpje over positieve gezondheid in de wijk, volgde inspirerende voorbeelden uit de regio. Daarna werd in break-out-rooms gediscussieerd over wat er nodig is om verder te komen en positieve gezondheid in de regio groter te maken.

Op de website van de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden kun je het artikel en presentie vinden van het leeratelier.