Armoede kartonnen huis

Podcast: Signaleren, bespreken en doorbreken van armoede

De Werkplaatsen Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen, Utrecht en Twente werken gezamenlijk aan een werkwijze voor vrijwilligers en professionals om armoede te signaleren, bespreekbaar te maken en om structuren die tot armoede leiden te doorbreken. De werkwijze moet professionals en vrijwilligers houvast bieden om van betekenis te zijn voor mensen in armoede.

Het project Signaleren, bespreken en doorbreken van armoede bestaat uit een participatief actie- en ontwikkelonderzoek in de drie regio’s van de werkplaatsen. In iedere regio is een lokale projectgroep (Lingewaard, Utrecht, Oldenzaal) ingericht bestaande uit mensen met ervaringskennis, vrijwilligers, professionals, docenten en studenten van de hogeschool. In deze podcast lichten leden van de drie projectgroepen toe wat het onderzoek hen tot dit moment heeft gebracht.