10 september 2018

Op donderdagmiddag 11 oktober 2018 is de presentatie van het boek ‘Woonwagenbewoners laten zich niet afschaffen’ van Gerda Godrie-van Gils bij Avans Hogeschool, Onderwijsboulevard 215 te ’s-Hertogenbosch.

Als inleiding op deze presentatie vindt een kort seminar plaats over de van oudsher moeizame relatie tussen woonwagenbewoners en hun overheden. Verschillende sprekers, waaronder Ineke Strouken (historica en voormalig directeur Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed), Pieter Tops (hoogleraar bestuurskunde en lector politie en openbaar bestuur) en Sjaak Khonraad (lector Integrale Veiligheid) zullen de vrijplaatsenproblematiek belichten vanuit cultuurhistorisch-, criminologisch- en beleidsperspectief.
 
De bijeenkomst start om 14.30 uur met ontvangst en wordt om 17.00 uur afgesloten met een borrel.
 
Meld u aan via deze link. Na aanmelding ontvangt u een uitgebreid programma.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief