12 april 2017

Twee jaar na de decentralisaties en de massale ontwikkeling van (wijk)teams blikken diverse gemeenten terug op de keuzes die zij maakten bij de oprichting van de teams. Behalve cijfers over de feitelijke stand van zaken, hebben gemeenten ook behoefte aan de verhalen achter de cijfers. In deze publicatie van het programma Integraal Werken in de Wijk vindt u ervaringskaarten met positieve punten en aandachtspunten, en inspirerende gedachtenkaarten.

Deze zijn gebaseerd op ervaringen met verschillende organisatievormen en positioneringen van de (wijk)teams uit de literatuur, en op ervaringen die zijn opgedaan uit gesprekken met medewerkers uit zeventien gemeenten. Met als doel u als beleidsmedewerker, projectleider, kwartiermaker, wethouder of raadslid te helpen bij de doorontwikkeling van het integraal werken in uw gemeente.

 

In het programma Integraal werken in de wijk (IWW) bundelen de Werkplaatsen Sociaal Domein hun krachten met Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, en Vilans om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. We werken daarin nauw samen met professionals en beleidsmedewerkers uit de praktijk.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief