14 juli 2016

De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid (voorheen Wmo-werkplaats Rotterdam) laat in een schematisch overzicht de opbrengsten van de Wmo-werkplaats Rotterdam in de periode 2013-2015 zien.

Docent-onderzoekers van de Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland Rotterdam met uiteenlopende achtergronden deden samen onderzoek naar zeven praktijken. Rondom thema’s als outreachend werken, Eigen Kracht Conferenties, kwaliteitsbewustzijn, ontmoetingsplekken, religie en de Tegenpresentatie. Dit heeft geleid tot zes rapporten, vier producten en het werkboek ‘Lerende sociale professionals’. Bekijk het overzicht.

   

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief