14 juli 2016

De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid (voorheen Wmo-werkplaats Rotterdam) laat in een schematisch overzicht de opbrengsten van de Wmo-werkplaats Rotterdam in de periode 2013-2015 zien.

Docent-onderzoekers van de Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland Rotterdam met uiteenlopende achtergronden deden samen onderzoek naar zeven praktijken. Rondom thema’s als outreachend werken, Eigen Kracht Conferenties, kwaliteitsbewustzijn, ontmoetingsplekken, religie en de Tegenpresentatie. Dit heeft geleid tot zes rapporten, vier producten en het werkboek ‘Lerende sociale professionals’. Bekijk het overzicht.

   

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief