Tijdens het Welzijnsdebat op 14 oktober 2010 presenteerde Jan Steyaert zijn nieuwe boek 'Op zoek naar duurzame zorg', onder redactie van hemzelf en Rick Kwekkeboom. Beiden zijn verbonden aan de Wmo-werkplaats Noord-Brabant.

Het Welzijnsdebat 2010 had als thema 'Eigen kracht, sociale stijging en de nieuwe professional'. Welzijn Nieuwe Stijl gaat er vanuit dat sociaal werkers op de problemen afgaan. Zij helpen vóór en achter de voordeur. Ze stimuleren kwetsbare burgers om deel nemen aan de samenleving. Ze helpen problemen oplossen, maar nemen die niet over. Hoe kan het welzijnswerk de eigen kracht en de sociale stijging van kwetsbare burgers bevorderen? Over welke competenties moeten sociaal werkers hierbij beschikken? Hoe verhoudt zich de verantwoordelijkheid van de sociaal werker tot die van de semi-professionele burgers? En is het bevorderen van sociale cohesie nog realistisch? Deze vragen komen tijdens het welzijnsdebat aan bod.

De presentatie van Jan Steyaert is te vinden op de website van Zorg+Welzijn.

In Zorg+Welzijn verscheen onlangs een interview met Jan Steyaert: 'Jan Steyaert, lector Beroepsinnovatie: We missen een visie op informele zorg'.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief