15 mei 2018

Wat is er nodig vanuit beleid, organisaties en op de werkvloer om het samenspel tussen mensen met een ondersteuningsvraag, informele ondersteuners en de formele ondersteuning goed te laten verlopen, zodat er dichtbij huis ondersteuning op maat geboden kan worden? Praat mee tijdens een bijeenkomst van het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) op 14 juni 2018.

Sinds de invoering van de Wmo en de wet op de jeugdzorg is het samenspel tussen mensen met een ondersteuningsvraag, informele ondersteuners en de formele ondersteuning aan verandering onderhevig. Het eigen netwerk en de informele ondersteuning worden steeds belangrijker. Formele ondersteuning komt pas in beeld als het niet anders kan. Dit geldt voor zowel lichte als meer intensieve vormen van ondersteuning. Hoe zorgen we er voor dat in dit veranderende landschap de vrager dichtbij huis de ondersteuning vindt die bij zijn situatie past? Hoe maken we optimaal gebruik van wat de diverse betrokkenen te bieden hebben?

Wat willen we bereiken?

Aan het einde van de middag hebben we diverse spanningsvelden in de samenwerking tussen mensen met een ondersteuningsvraag, formele en informele ondersteuners in kaart gebracht. Ook hebben we met elkaar onze ambities om het samenspel te verbeteren, verkend en een aantal oplossingsrichtingen geformuleerd. Na de bijeenkomst werken we die met geïnteresseerden verder uit met het doel de samenwerking tussen de verschillende partijen te optimaliseren.

Voor wie is deze middag?

Vrijwilligers, mantelzorgers en medewerkers van vrijwilliger- en cliëntorganisaties, sociale professionals, beleidsmedewerkers gemeente, bestuurders, gemeenteraadsleden, onderzoekers kennisinstituten, docenten mbo en hbo en studenten van sociale opleidingen.

Lees meer over het programma en meld u aan op de website van kUS.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief