7 juli 2020

Terwijl woningbouwcorporaties en burgemeesters de noodklok luiden over de toename van de sociale problematiek in de wijken en de commissie Manshanden (VNG 2020) pleit voor meer investering in de 0-de lijn, worden juist welzijnsorganisaties bedreigd door grote bezuinigingen. Hoe bouwen we in deze spagaat een leefbare samenleving voor de toekomst?

Onder leiding van Eric van den Burg, voorzitter Sociaal Werk Nederland, organiseert de Werktafel Welzijn van het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS), samen met de welzijnsorganisaties uit de regio Utrecht en Gooi en Vechtstreek een minisymposium over de onmisbare kracht van welzijnswerk in en met de Sociale Basis.

Vier sleutelfiguren in het sociaal domein, op het gebied van sociaal werk, burgerinitiatief, jeugdzorg en onderwijs trappen af met een prikkelende ‘pitch’. Zij gaan live met elkaar in gesprek. U kunt actief participeren door vooraf via het aanmeldformulier een kwestie in te brengen of een vraag te stellen. Een selectie van de kwesties wordt voorgelegd aan het panel. U krijgt ook de mogelijkheid om te stemmen over ingebrachte kwesties en te reageren tijdens het debat.

Lees meer en meld je aan op de website van het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS).

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief