16 januari 2017

In een online magazine blikt de Werkplaats Sociaal Domein Friesland terug op het afgelopen jaar en biedt de werkplaats een overzicht van de projecten. Ook verwijst ze naar een symposium in februari, over ouder worden en zelfredzaamheid in Friesland.

De Werkplaats Sociaal Domein Friesland biedt de komende jaren ruimte voor uitbreiding en verdieping. Dit gaat de werkplaats doen met thema's als eenzaamheid en e-Health, maar ook door met meer partijen en lectoraten samen te werken. Gemeenten zijn in de nieuwe opzet de voornaamste partner. Samen met hen kijkt de werkplaats hoe ze de transformaties in het sociale domein het beste kan ondersteunen.

Hoe de werkplaats dit gaat vormgeven, leest u in het online magazine. Een tipje van de sluier: de Werkplaats Sociaal Domein Friesland gaat vooral de dorpen en de wijken in. Waarbij ze meer dan voorheen de samenwerking met burgers, ambtenaren en professionals opzoekt.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief