22 maart 2020

Het Werkteam Verbondenheid en Veerkracht heeft van januari 2018 tot en met november 2019 samengewerkt met als doel een platform op te richten waarbij bewoners samen met professionals uit het sociaal domein en docent-onderzoekers van Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam intensief samenwerken.

Het uitgangspunt was om op deze wijze, vanuit verschillende invalshoeken, te bekijken wat nodig was om tot een duurzame aanpak te komen om eenzaamheid tegen te gaan of werkwijzen te ontwikkelen die verbondenheid en veerkracht vergroten. In beide gevallen zijn verschillende expertises en sterke kanten ingezet. Zo kan regionaal van en met elkaar geleerd worden om niet steeds het wiel opnieuw te hoeven uitvinden.

In dit online magazine deelt het werkteam haar werkwijze en leeropbrengsten om anderen te inspireren en bewust te maken dat we allemaal voor verbondenheid kunnen zorgen.

 

Lees meer over het werkteam Verbondenheid en Veerkracht.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief