10 juni 2020

Vanaf 1 januari 2021 worden alle gemeenten verantwoordelijk voor Beschermd wonen. In de regio Alkmaar is een bijzondere aanpak ontwikkeld: Beschermd Thuis Wonen in de Wijk. Het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland neemt je tijdens een online Actualiteitencollege op donderdag 25 juni mee in deze nieuwe aanpak. 'Beschermd Thuis' dicht het gat tussen intramuraal wonen en zelfstandig wonen in de wijk. De bewoner woont zelfstandig, met intensieve begeleiding en toezicht, die flexibel op- en af geschaald kan worden. Kern van het succes zijn onder andere de werkafspraken tussen de diverse partijen.

Wat houdt deze aanpak verder in? Wat maakt het zo bijzonder? Hoe ervaren bewoners deze aanpak en hoe pakt dit uit voor de woningbouwvereniging, de gemeente, de hulpverlening, de zorginstelling? Waarom werkt deze aanpak zo goed en wat zijn de dilemma’s die nog leven? Hoe zijn ze in deze pilot omgegaan met het tekort aan woningen dat vaak een snelle plaatsing in de weg staat? Hoe vindt een bewoner op een goede manier een plek in de wijk?

In dit online Actualiteitencollege belichten we het perspectief van de bewoner, Marijn Korver van de BUCH-gemeenten en Jan Holman van gemeente Alkmaar vertellen over deze nieuwe aanpak in de regio Alkmaar. Voorts komen aan het woord: een woningbouwdirecteur, iemand van RIBW K/AM en zorginstelling Nehemia. Evert van Rest (van o.a. Movisie) is voorzitter. Je kunt actief aan dit college deelnemen via de chatfunctie van MS Teams. Opmerkingen en vragen daar geplaatst vormen input voor de online-discussie.

Juist in deze tijd van sociaal isolement vinden wij het belangrijk om met elkaar in contact te blijven. Actualiteitencolleges zijn bestemd voor het gehele werkveld sociaal werk, zoals: professionals, gemeentes, zorginstellingen, woningbouwverenigingen, cliënt-/participatieraden, studenten, docenten, vrijwilligers, burgers, bewoners, onderzoekers. Van harte welkom om deel te nemen.

 

 

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief