18 maart 2019

Sinds een aantal jaar werkt de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland samen Zorglandschap Jeugd. Hierin werken Flevolandse gemeenten nauw samen met het lokale veld, verwijzers en aanbieders aan de transformatie van de specialistische jeugdhulp in de regio. De ambitie is om te komen tot een duurzaam en samenhangend zorglandschap waarin de jeugdhulp optimaal is afgestemd op de behoeften van jeugdigen en gezinnen. Hogeschool Windesheim doet onderzoek deed naar de bevorderende en belemmerende factoren bij de instroom en doorstroom van jongeren in de 24-uurszorg.

'Dat doen ze via een aanpak van action learning', vertelt Jan Pieter Kleijburg, projectleider invoering Jeugdwet bij gemeente Almere. 'Dat betekent dat kennis wordt ontwikkeld door voortdurend de praktijk te toetsen aan bestaande wetenschappelijke kennis. Plan, do, check en act volgen elkaar dan steeds kort na elkaar op. Dat proces waarin steeds ervaringen worden uitgewisseld zorgt voor een steile leercurve. Eén van de eerste bevindingen is dat bij de instroom vaak kinderen centraal worden gesteld, terwijl vaak niet de kinderen maar de gezinssituatie het probleem is.' Lees het volledige interview op de website van de VNG.

Lees meer op de website van Zorglandschap Jeugd.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief