Leveren sociale interventies eigenlijk wel iets op? Die vraag wordt steeds vaker gesteld. Binnen de Wmo-werkplaats Twente wordt onderzoek gedaan naar het rendement van sociale interventies. Zo voerde bijvoorbeeld de frontlijnsturing van de gemeente Enschede een maatschappelijke kosten- en baten analyse (MKBA) uit en is in de wijk Hengelo Midden geanalyseerd wat de opbrengsten van een sociaal wijkteam (kunnen) zijn. Bij welzijnsorganisatie Alifa in Enschede is het Thuisadministratieproject onderzocht, waarbij vrijwilligers ouderen helpen met hun administratie.

Belangrijkste uitkomst was rust

‘De belangrijkste uitkomst van dit onderzoek was rust’, vertelt Karima Adlouni van Alifa. ‘Met als prettige bijeenkomst dat een aantal ouderen zich minder eenzaam voelde doordat er mensen over de vloer kwamen. Rapportages over de resultaten van projecten zijn van oudsher erg gericht op cijfers: we helpen zoveel ouderen, daar besteden we zoveel uur aan. Door dit project kunnen we ook iets zeggen over wat onze inzet en die van vrijwilligers inhoudelijk oplevert. Het onderzoek was kwalitatief van opzet waardoor het lastig is om rust in geld of harde cijfers uit te drukken. Maar rust betekent ook dat ouderen minder klachten hebben en minder vaak naar de huisarts gaan. En dat zie je wel terug in outputcijfers: bijvoorbeeld doordat de zorgkosten omlaag gaan. Wat weer belangrijk is voor onze opdrachtgever, de gemeente Enschede. Maar ook voor onze vrijwilligers is het fijn om te zien dat hun werk echt het verschil kan maken!’

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in maatschappelijk rendement, of wilt u de speciale training ‘Op weg naar zichtbare resultaten’ hierover volgen, neem dan contact op met Mariska Jacobs-Ooink: m.ooink@saxion.nl.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief