18 oktober 2019

In april 2019 is Alke Haarsma-Wisselink gestart met een PhD-studie naar ‘het goede leven’ van mensen die gediagnosticeerd zijn met een psychotische stoornis en die begeleiding hebben op het gebied van wonen. Hoe kan het goede leven er voor hen uit zien, in diversiteit, zowel specifiek als algemeen?

Greet vertelde de eerste keer dat ik haar ontmoette dat ze er nog op hoopt om zelfstandig te wonen. De tweede keer dat ik haar sprak, kwam ze hier echter meteen radicaal op terug, en zei ze: 'Dit is ook wel een beetje het goede leven. De bomen beschermen de vogels, en ze beschermen ons, in de nacht. Als een dak van bladeren, als een soort koepel.' De combinatie van natuur en de mensen om haar heen, zijn belangrijk om uit de psychose te komen en te blijven, zegt ze. Het is voor Greet goed om samen met anderen te wonen. Als ze alleen zou wonen, zou ze misschien wel weer naar de coffeeshop gaan, of zo.

De doelen van mijn onderzoek zijn:

  1. De perspectieven inzichtelijk maken van alle relevante stakeholders (de onderzoeker inbegrepen) met betrekking tot het (mogelijke) goede leven (meervoud) van mensen met psychosegevoeligheid;
  2. Faciliteren van dialoog en over-en-weer begrip tussen stakeholders;
  3. Verbeteren van interprofessionele en domeinoverstijgende samenwerkingen met en rondom mensen met psychosegevoeligheid.

Het onderzoek voeren we uit middels een responsieve evaluatie. Dit kiezen we omdat we in een ‘veld’ stappen met sterke machtsongelijkheid van systeem- versus leefwereld (Habermas, Kunneman). En omdat we willen bijdragen aan sociale gerechtigheid en gelijkwaardigheid. Het beleid van de-institutionalisering, normalisering, inclusie en participatie evalueren we vanuit de leefwereld van de mensen waar het om gaat.
Als onderzoeker wil ik lange tijd meelopen in de levens van mensen zoals Greet. Zij zijn niet mijn 'onderzoeksdeelnemers', maar ik ben tijdelijke deelnemer in hun leven. Ik doe dat door middel van participerende observatie en semi-gestructureerde interviews. En door mij flexibel op te stellen, open, zoekende naar ‘wat wil jij mij vertellen, wat wil jij mij laten zien’? Voortdurend zal ik ook op mijn eigen perspectief reflecteren.

Cultuurwetenschapper Alke Haarsma-Wisselink deed al onderzoek naar mensen met psychische aandoeningen toen zij eind 2016 zelf in een psychose belandde. Zij onderzoekt bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) (i.s.m. hogeschool Viaa en Amsterdam UMC) hoe 'het goede leven' eruit kan zien voor mensen met een psychotische stoornis die begeleid wonen. Ze verbaast zich vaak over misverstanden en vooroordelen in de GGz. Blijf op de hoogte van Alkes onderzoek en meld je aan voor updates via a.haarsma@viaa.nl.

 

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief