5 december 2017

Margo te Roller, docent/trainer aan hogeschool Windesheim, deed in het kader van haar masteropleiding een onderzoek vanuit de Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle. De werkplaats begeleidt diverse sociale teams in de regio: in Ommen, Hardenberg, Steenwijkerland en Zwolle. Als onderdeel van de ‘leerinfrastructuur’ van de werkplaats heeft Margo het wijkteam in Zwolle Zuid begeleid.

Het resultaat van haar werk met dit team heeft ze opgetekend in haar eindscriptie, die verscheen als uitgave van de Werkplaats Sociaal Domein Zwolle.

Movisie Scriptieprijs

Niet alleen haar eigen begeleiders aan de Hogeschool van Amsterdam waren blij met het resultaat, ook Movisie nomineerde de rapportage voor de scriptieprijs 2017. Margo te Roller kreeg uiteindelijk een gedeelde tweede plaats. Lees het juryoordeel op de website van Movisie.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief