17 november 2015

De veranderingen in het sociale domein hebben ook gevolgen in fysieke zin,  sociale voorzieningen in onze steden en dorpen veranderen. Bestaande plekken verdwijnen, zoals veel ‘klassieke’ buurthuizen en nieuwe plekken als een ‘Huis van de Wijk’ komen op. David ter Avest rondde vanuit de Wmo-werkplaats Rotterdam onlangs een onderzoek naar deze nieuwe ontmoetingsplekken af.

In elke wijk een 'Huis van de Wijk'

De onderzoeksrapportage is een aanvulling op de recente publicatie Lerende sociale professionals. In april 2015 is het ‘Nieuw Rotterdams Welzijn’ vastgesteld waarin ontmoetingsplekken tot een beleidsopgave zijn gemaakt. De gemeente wil in elke wijk één ‘Huis van de Wijk’ – 48 in totaal. Verscheidene locaties in de stad zijn, op advies van de gebiedscommissies, inmiddels aangewezen als toekomstig ‘Huis van de wijk’. Op 1 januari 2016 gaan de Huizen open onder de verantwoordelijkheid van een welzijnsorganisatie.

Onderzoek

Het onderzoek van David ter Avest is een kwalitatief, beschrijvend en explorerend onderzoek. De onderzoeksmethodiek bestaat uit een combinatie van literatuurstudie, documentanalyse, semigestructureerde interviews en korte consultaties. Het eerste deel is een inventarisatie-onderzoek om de Rotterdamse praktijk in kaart te brengen. Het tweede deel van het onderzoek richtte zich op reeds bestaande invullingen en vormen van ontmoetingsplekken binnen het nieuwe welzijn.

Meer lezen

Download de onderzoeksrapportage 'Betekenisvolle ontmoetingsplekken' en lees het artikel dat David ter Avest naar aanleiding van deze rapportage op socialevraagstukken.nl schreef.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief