7 december 2017

Een kwart van de Almeerse jongeren die jeugdhulp krijgt woont in een opvang. Dat kan zijn in een pleeggezin of een (gesloten) inrichting. Dat aantal is veel hoger dan in de rest van Nederland, waar gemiddeld één op de acht kinderen met problemen opgevangen wordt. Het cijfer was de reden om de gang van zaken te laten onderzoeken door het Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg van Windesheim Flevoland. Uit het onderzoek blijkt dat het vaak onduidelijk is waarom kinderen zijn opgenomen.

Er wordt te snel voor gekozen. Problemen die er al waren voor de opname en die zijn te behandelen, worden niet aangepakt. Maar er wordt wel veel gedaan aan de agressie die tijdens de opname ontstaat.

Systeem moet worden aangepast

Wethouder René Peeters vindt dat het systeem, waar hij sinds 2015 verantwoordelijk voor is, aangepast moet worden. Windesheim is gevraagd om daarbij te helpen. Eén van de belangrijkste aanbevelingen die voor verandering moet zorgen is denken aan de toekomst van de kinderen. De behandeling moet meer gericht zijn op de tijd na de opname en na de 18e verjaardag als de hulp er niet of minder is. Ook is het doel om kinderen vaker thuis of bij kennissen te helpen.

Download de onderzoeksrapportage Action learning – uitstroom 24-uurszorg.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief