17 augustus 2016

In dit project willen de lectoraten Outreachend werken en Innoveren (betrokken bij de Werkplaats sociaal Domein Amsterdam) en Ergotherapie samen met ouderen onderzoeken wat op wijkniveau de verwachtingen en behoeftes zijn van ouderen ten aanzien van een ouderenvriendelijke stad.

Co-research en co-creatie met ouderen

De stad Manchester (UK) heeft een Age Friendly onderzoek op basis van co-research met ouderen uitgevoerd en afgerond. Hieruit bleek dat deze vorm van onderzoek een geschikte manier is om (kwetsbare) ouderen te bereiken. Met dit onderzoeksproject willen de lectoraten vanuit de Indische Buurt en Buitenveldert in Amsterdam kennis genereren over wat ouderen een leeftijdsvriendelijke omgeving vinden en handvatten bieden aan professionals om buurten leeftijdsvriendelijker te maken in co-creatie met ouderen.

Bijdrage project aan onderwijs/onderzoek/praktijk

Voor zowel ouderen, onderzoekers als studenten is dit een nieuwe aanpak in het doen van praktijkgericht onderzoek. Onderzoekers en ouderen verzamelen in co-creatie samen kennis die nodig is om samen in de wijk te werken aan een ouderenvriendelijke stad. In verschillende fases draaien ook studenten mee, bijvoorbeeld tijdens hun minor. Het onderzoek levert onderwijsmateriaal op voor huidige en toekomstige professionals.

Lees verder op de website van het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke innovatie.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief