13 juni 2017

In opdracht van de gemeente Almere is vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland onderzoek gedaan naar 45-plussers in de bijstand, die op zoek zijn naar werk. In samenwerking met ervaringsdeskundigen is gesproken met mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, zorgprofessionals en werkgevers.

Enkele conclusies:

  • Een derde heeft om uiteenlopende redenen de basisvoorwaarden om te kunnen werken niet op orde.
  • De meesten geven hun kwaliteit van leven een voldoende, maar denken dat zij een fijner leven zouden hebben met baan en meer inkomsten.
  • Hun netwerk is door de werkloosheid verkleind. 
  • Het feit dat de gemeente sanctioneert en begeleidt zien zij als een dilemma dat een goede samenwerking in de weg staat.
  • De respondenten zijn niet op de hoogte van de gemeentelijke trede-aanpak en zouden graag maatwerk willen zien op basis van persoonlijke gesprekken
  • Ze hopen vooral door de gemeente in contact gebracht te worden met werkgevers.

Als positieve factoren in hun leven noemen de 45-plussers de contacten met familie en vrienden, gezondheid, hobby’s, geloof en voldoening in vrijwilligerswerk, deeltijdwerk en/of mantelzorg. Als negatieve factoren noemen zij het voortdurende gebrek aan geld, de aanhoudende teleurstellingen in het zoeken naar werk en beperking in eigen regievoering.

In het rapport dat de titel draagt ‘Als ze gewoon maar eens met ons gingen praten’ bevelen de onderzoekers de gemeente onder meer aan in te zetten op maatwerk, contacten te bevorderen in de driehoek klant-werkgever-professional en meer de kennis van ervaringsdeskundigen te benutten.

Lees meer en download het rapport op de website van de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief