4 februari 2016

In 2015 kwam het werkboek en bijbehorende training 'Eenzaam ben je niet alleen. Samen werken aan een nieuwe visie op eenzaamheid en sociaal isolement' tot stand. De effecten van de training en het werkboek zijn nu in beeld gebracht.

Pilot

De ontwikkeling was in handen van vier Wmo-werkplaatsen en stond onder leiding van Wmo-werkplaats Nijmegen, in samenwerking met Coalitie Erbij en professionals en vrijwilligers uit wonen, zorg en welzijn.

Gedurende de pilottraining op zes locaties in Nederland is onderzocht hoe de training en het werkboek bijdragen aan de handelingsbekwaamheid rondom eenzaamheid en sociaal isolement van ondersteuners. Tijdens de pilot zijn ruim 80 ondersteuners getraind op het: signaleren, bespreekbaar maken, de vraag verhelderen en het maken van een persoonlijk (actie)plan.

Effecten

Door middel van een voor- en nameting, focusgroepen en een evaluatie zijn de effecten in beeld gebracht. Een van de uitkomsten is dat deelnemers een positieve ontwikkeling ervaren van hun vaardigheden in het omgaan met eenzaamheid. Ook geven deelnemers aan dat de instrumenten uit het werkboek adequate ondersteuning bieden in het omgaan met eenzaamheid en sociaal isolement.

Download het onderzoeksrapport op de website van de HAN.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief