12 maart 2019

In 2019 werkt de Werkplaats Sociaal Domein aan de verdere ontwikkeling van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) in Almere. De gemeente Almere heeft voor onafhankelijke cliëntondersteuning een model ontwikkeld waarbij ervaringsdeskundigen cliënten bijstaan in (bijvoorbeeld) het keukentafelgesprek.

In 2018 is in samenwerking met de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland een training ontwikkeld, die aan de eerste 24 ervaringsdeskundigen is gegeven. 'In de training kregen we basiskennis over de Wmo, en hebben we veel gesproken over onze rol als cliëntondersteuner. Omdat we zelf ervaringen hebben, kunnen we de ander helpen om te verwoorden waar de vragen liggen (ervaringsdeskundige cliëntondersteuner na afloop van de training).'

In 2019 krijgt deze training een verdere professionaliseringsslag en wordt het OCO-concept verder uitgerold in de gemeente. Zo kunnen bijvoorbeeld ook burgers die onder de Participatiewet vallen worden bijgestaan door een ervaringsdeskundige. De Werkplaats Sociaal Domein Flevoland heeft aan de ontwikkelingen in 2019 een actieleertraject gekoppeld. We volgen de ontwikkelingen en stellen gaandeweg bij. Parallel aan de werving van ervaringsdeskundige cliëntondersteuners, zijn we daarnaast gestart met een traject waarbij professionals en ervaringsdeskundigen samen optrekken in gesprekken, zodat zij wederzijds van elkaar kunnen leren.

Lees meer op www.ocoalmere.nl.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief