6 december 2016

Het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland organiseert op 25 januari 2017 de Kennisuitdaging 'Heeft de burger zin?' van 10.00-16.00 uur in het Van der Valk Hotel, Schalkwijk, Haarlem Zuid.

De burger kan op veel aandacht rekenen. Zeker als het over de transformatie in het sociaal domein gaat. Het klinkt zo mooi: de vraag en de leefwereld van de burger staan centraal, de burger heeft de regie en maatwerk is het devies. Maar als we eerlijk zijn, is het dan wel zo simpel en rooskleurig? Doen we het goede voor de burger en met de burger? En doen we dat goed genoeg?
 
Ben je in Noord-Holland betrokken bij het sociaal domein? Dan mag je deze Kennisuitdaging niet missen. Het belooft een inspirerende dag te worden, dus meld u aan!

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief