Binnen de Wmo werkplaatsen wordt ook aandacht besteed aan de rol van samenwerking tussen dienstverleningspartners en gemeenten. Dit gebeurt middels een onderzoeksopzet die centraal is ontwikkeld aan de werkplaats Groningen. Binnen de Werkplaats Nijmegen zal deze onderzoeksopzet, de 'interviewguide' worden gehanteerd bij een serie gesprekken met vertegenwoordigers van de vanuit Nijmegen geregisseerde projecten. Uitvoerder is HAN-VDO in de persoon van de heer Bert Berendsen die tevens werkzaam is bij de gemeente Arnhem. De resultaten van deze studie zullen ook op deze website en op het blog van de Wmo werkplaats Nijmegen worden gepubliceerd.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief