Binnen de Wmo werkplaatsen wordt ook aandacht besteed aan de rol van samenwerking tussen dienstverleningspartners en gemeenten. Dit gebeurt middels een onderzoeksopzet die centraal is ontwikkeld aan de werkplaats Groningen. Binnen de Werkplaats Nijmegen zal deze onderzoeksopzet, de 'interviewguide' worden gehanteerd bij een serie gesprekken met vertegenwoordigers van de vanuit Nijmegen geregisseerde projecten. Uitvoerder is HAN-VDO in de persoon van de heer Bert Berendsen die tevens werkzaam is bij de gemeente Arnhem. De resultaten van deze studie zullen ook op deze website en op het blog van de Wmo werkplaats Nijmegen worden gepubliceerd.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief