6 februari 2017

Het Kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) is één van de 14 Werkplaatsen Sociaal domein. Het platform is een leernetwerk bedoeld om kennis op het sociale domein te ontwikkelen en te delen. Kennis waarmee burgers, professionals en overheid kunnen werken aan een inclusieve samenleving, een samenleving waar iedereen ertoe doet. Het kennisplatform heeft nu ook een nieuwsbrief.

In de eerste nieuwsbrief komt onder andere aan de orde:

  • Een verslag en filmpjes van de themabijeenkomst 'De burger centraal: wens of werkelijkheid?'
  • Informatie over de conferentie 'Geweld in gezinnen'
  • Het nieuwe handboek 'Gezond ouder worden'
  • Informatie over ontwikkeltafels, een werkvorm om met een groep mensen een bepaald vraagstuk bij de kop te pakken

Lees meer in de nieuwsbrief van het kennisplatform Utrecht Sociaal.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief