6 februari 2017

Het Kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) is één van de 14 Werkplaatsen Sociaal domein. Het platform is een leernetwerk bedoeld om kennis op het sociale domein te ontwikkelen en te delen. Kennis waarmee burgers, professionals en overheid kunnen werken aan een inclusieve samenleving, een samenleving waar iedereen ertoe doet. Het kennisplatform heeft nu ook een nieuwsbrief.

In de eerste nieuwsbrief komt onder andere aan de orde:

  • Een verslag en filmpjes van de themabijeenkomst 'De burger centraal: wens of werkelijkheid?'
  • Informatie over de conferentie 'Geweld in gezinnen'
  • Het nieuwe handboek 'Gezond ouder worden'
  • Informatie over ontwikkeltafels, een werkvorm om met een groep mensen een bepaald vraagstuk bij de kop te pakken

Lees meer in de nieuwsbrief van het kennisplatform Utrecht Sociaal.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief