4 januari 2016

Op 15 januari 2016 is de aftrap van het nieuwe kennisplatform Utrecht Sociaal (KUS). Het kenniscentrum Sociale Innovatie is op zoek naar goede voorbeelden van de bweging van individuele naar collectieve dienstverlening in de sociale wijkteams. De eerste resultaten van het project Transitie van AWBZ naar Wmo tekenen zich af. Enkele items in de nieuwsbrief van de Wmo-werkplaats Utrecht.

Kennisplatform Utrecht Sociaal

Doel van KUS is om in de regio Utrecht kennis in het sociaal domein te delen, te ontwikkelen en te verspreiden. KUS is een doorontwikkeling van de Wmo-werkplaats Utrecht. Het kennisplatform is een initiatief van de gemeente Utrecht, Amersfoort, Nieuwegein, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en Univeristeit voor Humanistiek, ROC Midden-Nederland en instellingen voor zorg en welzijn.

Ander nieuws

Lees meer over KUS, over het onderzoek naar de beweging van individueel naar collectief, de resultaten van het project Transitie van AWBZ naar Wmo en ander nieuws in de nieuwsbrief van de Wmo-werkplaats Utrecht.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief