4 januari 2016

Op 15 januari 2016 is de aftrap van het nieuwe kennisplatform Utrecht Sociaal (KUS). Het kenniscentrum Sociale Innovatie is op zoek naar goede voorbeelden van de bweging van individuele naar collectieve dienstverlening in de sociale wijkteams. De eerste resultaten van het project Transitie van AWBZ naar Wmo tekenen zich af. Enkele items in de nieuwsbrief van de Wmo-werkplaats Utrecht.

Kennisplatform Utrecht Sociaal

Doel van KUS is om in de regio Utrecht kennis in het sociaal domein te delen, te ontwikkelen en te verspreiden. KUS is een doorontwikkeling van de Wmo-werkplaats Utrecht. Het kennisplatform is een initiatief van de gemeente Utrecht, Amersfoort, Nieuwegein, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en Univeristeit voor Humanistiek, ROC Midden-Nederland en instellingen voor zorg en welzijn.

Ander nieuws

Lees meer over KUS, over het onderzoek naar de beweging van individueel naar collectief, de resultaten van het project Transitie van AWBZ naar Wmo en ander nieuws in de nieuwsbrief van de Wmo-werkplaats Utrecht.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief