Er zijn verschillende producten in ontwikkeling binnen het project Samenspel Formele en Informele Zorg van de wmo-werkplaats Utrecht. Zo wordt er een tool ontwikkeld voor mensen met een beperking en hun mantelzorger en wordt er gewerkt aan een werkwijze om systematisch in beeld te brengen wat er speelt wanneer een spilzorger uitvalt. Eén van de highlights uit de nieuwsbrief van de wmo-werkplaats Utrecht, die eind mei uit kwam.

In gesprek met gemeenten, clienten, mantelzorgers en professionals

Naast deze activiteiten zijn er initiatieven om weer in gesprek met gemeenten te komen. Zo is er een notitie geschreven om duidelijk te maken dat dagbesteding niet alleen voor kwetsbare mensen maar ook voor de mantelzorgers noodzakelijk is. Binnen het project Gevolgen van de transitie van AWBZ extramurale begeleiding naar Wmo voor gebruikers en professionals zijn diepte-interviews afgenomen bij een groep clienten, mantelzorgers en professionals. Deze groep werd in 2014 al geinterviewd rondom hun ondersteuningssituatie, mate van participatie en zelfredzaamheid.

Pilot afgerond

De pilot in Woudenberg in het kader van het project Doorbreek eenzaamheid en sociaal isolement is onlangs afgerond. Studenten verbonden aan de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening hebben hun bevindingen gepresenteerd. Deze zullen de komende tijd benut worden voor het integreren van bevindingen uit de andere landelijke pilots. Hieraan wordt een slotconclusie gekoppeld.

Lees de nieuwsbrief

Meer informatie over deze en andere projecten leest u in de nieuwsbrief van de wmo-werkplaats Utrecht.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief