8 december 2017

De nieuwe werkteams van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid voor 2017-2018 zijn bekend. In deze werkteams gaan bewoners, beleidsmakers, docenten en uitvoerende professionals aan de slag met concrete uitdagingen in meerdere gemeenten tegelijk.

Werkteam 1. Preventie en intergenerationele problematiek

Het Werkteam 'Preventie en intergenerationele problematiek' gaat op zoek naar tools en interventies die het patroon van problemen, die soms wel zeven generaties lang spelen, kunnen doorbreken. Tot aan einde van dit jaar worden ideeen geconcretiseerd en vanaf januari start het werkteam met experimenteren.

Werkteam 2. Samenspel formeel en informeel

Het werkteam 'Samenspel formeel en informeel' gaat zich als ‘ongepast’ team concentreren op concrete problemen van bewoners, waarmee ze zelf aan de slag gaan. Als ‘pitbulls’ houden ze vast als het gaat om oplossingen zoeken voor bijvoorbeeld de kostendelersnorm, betaalbare woningen en laagdrempelige informatievoorziening. De komende weken worden gebruikt om uitdagingen te inventariseren waarna ze vanaf januari de wijk in gaan.

Werkteam 3. Platform Ontmoeting en Innovatie

Het werkteam 'Platform Ontmoeting en Innovatie' is op zoek naar mensen die zich willen focussen op wat ze willen doen. Als je focust op ontmoeting en verbinding, dan ga je die kansen en mogelijkheden daarvoor ook zien.

Lees meer op de website van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief