Wim Dekker

Nieuwe Werkplaats Sociaal Domein: Gelderse Vallei

Vanaf 2020 draait een nieuwe hogeschool mee in de Werkplaatsen Sociaal Domein. Met de deelname van het lectoraat Informele netwerken en laatmoderniteit van de Christelijke Hogeschool Ede telt het aantal Werkplaatsen nu 15 stuks. Wim Dekker is als lector trekker van de Werkplaats. ‘Ik ben onder de indruk van wat er binnen de landelijke associatie van de Werkplaatsen Sociaal Domein gebeurt. Dat wij nu onderdeel hiervan uitmaken is wel een klein feestje waard.’

Eigenlijk werkte de hogeschool al een tijdje volgens de werkwijze van de Werkplaatsen Sociaal Domein. ‘We hadden al een samenwerkingscontract met de gemeente Ede’, vertelt Wim Dekker. ‘Tijdens de transitie in het sociaal domein naar de gemeenten zijn we gestart met een lokaal onderzoek op het gebied van informele netwerken. Eerst in Ede, later ook in kleinere gemeenten in de Gelderse Vallei, zoals Scherpenzeel en Rhenen. Belangrijk uitgangspunt is dat het onderwijs hierbij goed aansluit op de beroepspraktijk.’

Meer oog voor kennisdelen

Deze kleine kenniskring bestaat nu vier jaar. Via Hogeschool Viaa, die met de Werkplaats Sociaal Domein Zwolle is aangesloten bij de Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein, leerde het lectoraat van Ede meer over de werkwijze van de Werkplaatsen Sociaal Domein. Na het bijwonen van een studiedag was Ede zo enthousiast, dat het lectoraat contact heeft gezocht met de associatie. Het afgelopen jaar heeft Ede met de Werkplaatsen Sociaal Domein ‘meegedraaid’, door onder andere aanwezig te zijn bij vergaderingen en congressen. Dekker: ‘De werkwijze van de Werkplaatsen is vergelijkbaar met de wijze waar wij op klein niveau al mee bezig waren. Onze focus lag wel vooral op het doen van onderzoek, we werkten vooral explorerend. Door ons bij de Werkplaatsen Sociaal Domein aan te sluiten, maken we nu kennis met een nieuw component: een mooie vorm van kenniscirculatie, waarin er een nauwe samenwerking is met het werkveld. Daardoor hebben we nu meer oog voor het delen van opgedane kennis.’

Drie thema’s

Kennisdeling tussen de Werkplaatsen onderling en ervoor zorgen dat regionale kennis landelijk wordt verspreid, vindt Dekker een grote meerwaarde. ‘Dan merk je dat je zinnig werk doet, en dat werkt motiverend.’ Waar gaat Ede de komende periode mee aan de slag? De Werkplaats Sociaal Domein Gelderse Vallei richt zich op drie thema’s:

1. De bijdrage van de systeembenadering aan de ondersteuning van informele netwerken
‘Er is nog steeds een koudwatervrees bij sociaal professionals om echt met het netwerk van de hulpvrager in gesprek te gaan. Waarom is dat en wat zijn dan helpende principes? We doen onderzoek naar de afstemming tussen professionals en informele steunbieders. Daarbij richten wij ons vooral op informele steun bij opgroeien en ontwikkelen van kinderen. Binnen ons lectoraat is veel deskundigheid in huis over de betekenis van gezinssystemen en familiesystemen. We experimenteren nu met het dialogisch werken met netwerken, een methode uit Finland. Werkt deze methode ook voor het sociaal werk in Nederland? We werken binnen dit thema samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin Rhenen (CJG) en het Toegangsteam Jeugd en het Sociaal Team in Ede.'

2. Het versterken van de sociale basis
‘Ede heeft een stadskern met daaromheen een aantal dorpen. Het is heel boeiend om de verschillen in de inrichting van de sociale basis tussen dorpen en steden te bekijken. De sociale basis is eigenlijk van de burgers zelf, maar gemeenten kunnen wel de samenwerking aangaan. Binnen dit thema onderzoeken we het spanningsveld dat hier ontstaat: wanneer brengt een samenwerking de sociale basis tot bloei, en wanneer helemaal niet? Hier worden ook veel studenten bij betrokken.’

3. De samenwerking tussen het sociaal domein en levensbeschouwelijke organisaties
‘Aan de ene kant is er in de samenleving veel behoefte om contact te zoeken met levensbeschouwelijke organisaties, zoals kerken en moskeeën. Aan de andere kant zijn zowel deze organisaties als gemeenten terughoudend als het gaat om het ontvangen en verstrekken van subsidies. De levensbeschouwelijke organisaties willen hun identiteit behouden en gemeenten willen voorkomen dat zij missionair werk bekostigen. Hoe kan een samenwerking tot stand komen en wat is er nodig om dergelijke organisaties toch onderdeel uit te laten maken van de sociale basis?’

Meer informatie over de Werkplaats Sociaal Domein Gelderse Vallei vind je binnenkort op deze website. Meer informatie over het lectoraat Informele Netwerken en Laatmoderniteit vind je op de website van de Christelijke Hogeschool Ede.