Het is voor de sociale sector belangrijk dat er meer inzicht in de effecten van het werk komt. Daarom nodigt Movisie onderzoekers van universiteiten, hogescholen en andere kennisinstituten uit om voorstellen in te dienen voor het onderzoeksprogramma Inzicht in sociale interventies. Van 14 oktober tot en met 1 december 2013 kunt u uw projectidee insturen.

Lees meer over het onderzoeksthema van deze ronde, zelfredzaamheid, en hoe u uw projectidee kunt insturen op de website van Movisie

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief