Het is voor de sociale sector belangrijk dat er meer inzicht in de effecten van het werk komt. Daarom nodigt Movisie onderzoekers van universiteiten, hogescholen en andere kennisinstituten uit om voorstellen in te dienen voor het onderzoeksprogramma Inzicht in sociale interventies. Van 14 oktober tot en met 1 december 2013 kunt u uw projectidee insturen.

Lees meer over het onderzoeksthema van deze ronde, zelfredzaamheid, en hoe u uw projectidee kunt insturen op de website van Movisie

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief