16 december 2015

In 2016 maken de Wmo-werkplaatsen een doorstart onder een nieuwe naam: Werkplaatsen Sociaal Domein. Deze naam staat voor het samenwerkingsverband tussen lectoraten, hogescholen, gemeenten en organisaties en past bij de verbreding naar het gehele sociale domein van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie.

Medetrekkers vanuit gemeenten

De voor de Wmo-werkplaats verantwoordelijke lector en zijn hogeschool behouden hun trekkende rol. De lector krijgt daarbij versterking van een ‘medetrekker’ vanuit één of meerdere gemeenten. Lees meer over deze nieuwe rol voor gemeenten.

Subsidieaanvraag en opstellen kennisagenda

De komende tijd wordt duidelijk op welke kernthema’s de werkplaatsen de komende drie jaar gaan werken. Voor 1 januari leveren de werkplaatsen een subsidieaanvraag bij het ministerie van VWS in en uiterlijk 1 april stellen de werkplaatsen samen met de partners in de regio een meerjarige kennisagenda op.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief