De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is gestart met een nieuwe minor op het gebied van de decentralisaties: 'Samen werken aan een duurzame Civil Society'.

In deze minor gaan studenten van verschillende opleidingen (waaronder sociale opleidingen maar ook communicatie en bouwkunde) aan de slag met projecten waarin sociale innovatie wordt gecombineerd met nieuwe vormen van zorg en ondersteuning in de context van de Wmo, Welzijn Nieuwe Stijl en de gebiedsgerichte benadering.

Daarbij wordt gewerkt vanuit de principes van persoonsgerichte ondersteuning, formeel-informele partnerschappen, dialogisch werken, en het sociale netwerk als vindplaats van hulpbronnen. In deze minor leren studenten omgaan met dialogische en transdisciplinaire instrumenten en wordt nauw samengewerkt met werkveldpartijen. In overleg kunnen ook professionals aanschuiven.

Meer informatie

Lees meer op de website van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief