De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is gestart met een nieuwe minor op het gebied van de decentralisaties: 'Samen werken aan een duurzame Civil Society'.

In deze minor gaan studenten van verschillende opleidingen (waaronder sociale opleidingen maar ook communicatie en bouwkunde) aan de slag met projecten waarin sociale innovatie wordt gecombineerd met nieuwe vormen van zorg en ondersteuning in de context van de Wmo, Welzijn Nieuwe Stijl en de gebiedsgerichte benadering.

Daarbij wordt gewerkt vanuit de principes van persoonsgerichte ondersteuning, formeel-informele partnerschappen, dialogisch werken, en het sociale netwerk als vindplaats van hulpbronnen. In deze minor leren studenten omgaan met dialogische en transdisciplinaire instrumenten en wordt nauw samengewerkt met werkveldpartijen. In overleg kunnen ook professionals aanschuiven.

Meer informatie

Lees meer op de website van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief