Tijdens het 1e Nationaal Eropaf! laboratorium op 13 oktober 2011 wordt het nieuwe boek 'Samensturing in de maatschappelijke opvang. De tegenstellingen voorbij' gepresenteerd.

Samensturing in de maatschappelijke opvang – de tegenstelling voorbij
Wat zijn de manieren waarop burgers in kwetsbare omstandigheden zelf bij kunnen dragen aan hun herstel? De Wmo-werkplaats Amsterdam schrijft over projecten waarbij cliënten en professionals samen vorm geven aan de hulp- en dienstverlening. In deze uitgave van de Wmo-werkplaatsen wordt een verbinding gelegd tussen methodieken, instrumenten en interventies enerzijds, en de context van faciliteiten, basisvoorwaarden en vaardigheden van alle betrokkenen anderzijds.

Auteurs: Huber, M; Bouwes, T
ISBN: 9789088690747
Pagina’s: 152
Prijs: de bijdrage in handling- en verzendkosten bedraagt € 10,- Het boek is vanaf 13 oktober gratis te downloaden via deze website.

Lees meer over het Nationaal Eropaf! laboratorium.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief