6 juni 2017

Op dinsdag 9 mei werden de eerste resultaten van het onderzoek ‘Netwerkondersteuning in buurt en wijk’ van de Werkplaats Sociaal Domein Zwolle gepresenteerd.

De netwerken van mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische achtergrond beperken zich vaak tot familieleden en sociale professionals, terwijl zij juist vaker hulp en steun nodig hebben en die, met de invoering van de Wmo en de komende bezuinigingen in de zorg, niet langer vanzelfsprekend afkomstig zal zijn van sociale professionals. Mensen met een beperking moeten de komende jaren vaker een beroep doen op hun eigen kracht en hun sociale netwerk. Op buurt- en wijkniveau worden dan ook veel plekken en activiteiten georganiseerd die gericht zijn om het betrekken van mensen met een beperking met de buurt.

Buurtinitiatieven gericht op integratie

De Werkplaats Sociaal Domein (Hogeschool Viaa) doet samen met de Universiteit voor Humanistiek, Frion, RIBWGO en de gemeenten Zwolle, Kampen, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Raalte en Staphorst meerjarig onderzoek naar zogenaamde ‘buurtinitiatieven’ die gericht zijn op de integratie van mensen met een verstandelijke of psychische beperking en het vergroten van hun sociale netwerk. De vraag die centraal staat is: Wat hebben mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking nodig om een informeel sociaal netwerk in hun buurt of wijk op te bouwen, uit te breiden en te behouden zodat ze naar vermogen kunnen deelnemen aan de samenleving? Ten behoeve van de participatie van mensen met beperking in hun woonomgeving, de (veranderende) rol van sociale professionals en ter ontwikkeling van Wmo- en participatiebeleid.

Download rapport

Lees meer en download het rapport op de website van de Werkplaats Sociaal Domein Zwolle.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief