3 juni 2018

Op initiatief van het wijkteam worden sinds december 2017 in Almere verschillende interactieve netwerkbijeenkomsten voor professionals georganiseerd rondom actuele thema’s in het kader van ‘Allemaal wijkwerkers’.

De bijeenkomsten vinden plaats in drie heel verschillende wijken van Almere (Almere Haven, Filmwijk en Noorderplassen) en er is volop gelegenheid om elkaar te informeren, kennis te delen, gebruik te maken van elkaars expertise en (waar mogelijk) samenwerkingen aan te gaan. Professionele partners zien het wijkteam als verbinder in de wijk en hebben veel waardering voor het initiatief. Voor een impressie van de bijeenkomsten en meer informatie, download deze pdf.

Foto: Arzu Kardeniz

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief