1 juni: themabijeenkomst kUS over nieuwe vormen van samensturing

17 mei 2017

Op 1 juni organiseert het kennisplatform Utrecht Sociaal de bijeenkomst ‘Verantwoorden in tijden van verandering; op zoek naar nieuwe vormen van samensturing.’ De vraag die tijdens deze bijeenkomst centraal staat is: op welke wijze kan verantwoording op een kernachtige, effectieve en zo eenvoudig mogelijke wijze ingericht worden?

Wmo-wijzer Bouwstenen sociale wijkteams

17 mei 2017

Bij de keuze voor het werken met sociale teams en voor de samenstelling daarvan moeten een aantal vragen in samenhang met elkaar beantwoord worden. Als het functioneren van sociale teams hapert dan zijn vaak deze vragen in een eerder stadium niet of niet afdoende beantwoord. Het gaat om vragen over de opdracht en de inrichting van het sociale (wijk)team, de organisatievorm en de werkwijze van het team. Dit blijkt uit een onderzoek van het kennisplatform Utrecht Sociaal (voorheen Wmo-werkplaats Utrecht). Het platform ontwikkelde naar aanleiding van de resultaten de Wmo-wijzer 'Bouwstenen sociale wijkteams'.

Community Building voor een zorgzame wijk

16 mei 2017

Hoe bouw je zorgzame netwerken in de buurt? Met die vraag houden veel partijen in de regio Amsterdam zich bezig. Community building is een opgave voor wijkverpleegkundigen, sociale professionals in wijkteams, ervaringsdeskundigen en sociale ondernemers. Vaak is het nog niet zo eenvoudig.

Organisatievormen en positionering van (wijk)teams

12 april 2017

Twee jaar na de decentralisaties en de massale ontwikkeling van (wijk)teams blikken diverse gemeenten terug op de keuzes die zij maakten bij de oprichting van de teams. Behalve cijfers over de feitelijke stand van zaken, hebben gemeenten ook behoefte aan de verhalen achter de cijfers. In deze publicatie van het programma Integraal Werken in de Wijk vindt u ervaringskaarten met positieve punten en aandachtspunten, en inspirerende gedachtenkaarten.

Eerste Actualiteitencollege Kennisplatform Sociaal Domein Noord Holland

7 april 2017

Op 21 april aanstaande organiseert het Kennisplatform Sociaal Domein Noord Holland voor de eerste keer bij de Hogeschool Inholland Haarlem het Actualiteitencollege in een reeks met prominente denkers over de grote veranderingen in het sociale domein. Marcel Spierts, expert en auteur over professionalisering in het sociaal werk, trapt deze middag af met een interactief college over de worsteling van sociale professionals met besluitvorming. Tijdens dit college vertellen sprekers over de uitkomsten van recent onderzoek in het sociaal domein, of presenteren hun visie op actuele ontwikkelingen.

Blijvend veranderen: hoe werkt co-creatief implementeren?

7 april 2017

Ina Tilma en Erna Hooghiemstra analyseerden en onderzochten drie projecten van de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Avans. Ze richtten zich daarbij op vragen over hoe co-creatief implementeren werkt, wat er dan werkt als het goed gaat en hoe co-creatie beklijft.

Wetenschapper moet kritische vriend van professional worden

23 maart 2017

(Sociale) wijkteams zijn in de praktijk overwegend zorgteams, terwijl zij de opdracht hebben een meer proactieve aanpak te ontwikkelen met ruimte voor preventie en burgerinitiatieven. En bij zware problematiek zijn professionals geneigd de samenwerking met informele zorg laag te prioriteren en voorrang te geven aan hulpverlenen. Deze dilemma’s komen aan bod in de nieuwe bundel Kwesties en keuzes in wijkgericht werken van de Werkplaatsen Sociaal Domein.

‘Outreachend werken in wijkteam is punt van zorg’

23 maart 2017

Welke kwesties spelen er in het wijkgericht werken? En welke keuzes maken professionals daarbij? Lisbeth Verharen, lector aan de HAN, heeft samen met anderen een publicatie geschreven over deze en andere vragen die spelen in de wijkteams. Wat blijkt is dat wijkteams nog vooral zorgteams zijn. En dat professionals bij complexe problemen niet snel samenwerken met het informele netwerk.

Stand van zaken ReflexieLab Werkplaats Noord-Brabant Fontys

22 maart 2017

De Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys richtte in 2016 een ReflexieLab (RL) op, waarin verschillende werkveldpartners werken aan vraagstukken uit de praktijk. Sociale reflexiviteit loopt hier als een rode draad doorheen. Sociale reflexiviteit (SR) gaat over het eigen handelen van de sociale professional in relatie tot het handeen van anderen binnen een specifieke context.

Kennisbijeenkomst Zuid-Holland Zuid: thema Jeugd

22 maart 2017

Hebben wij voldoende zicht op de drie decentralisaties binnen het sociaal domein? Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we elkaar op de hoogte houden via de Werkplaats Sociaal Domein? De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid organiseert diverse kennisbijeenkomsten over onder andere de decentralisaties.

‘Leren in en van de praktijk is de beste weg om vooruit te komen’

20 maart 2017

Erna Hooghiemstra is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Werkplaatsen Sociaal Domein. Ze volgt hiermee Theo Roes op. Hooghiemstra was hiervoor lector van het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving van Avans Hogeschool en werkte daarnaast bij Tranzo aan de Universiteit van Tilburg.

Congres Sturen op integraal werken

13 maart 2017

Integraal werken was de grote belofte van de decentralisaties. Zorg en ondersteuning dichterbij, minder versnipperd en minder duur. In de praktijk blijkt écht integraal werken niet vanzelf te gaan. Hoe kun je hier als gemeente meer op sturen? Over effectief integraal werken is meer onderbouwde en praktische kennis beschikbaar dan veel gemeenten weten. Zeven kennisinstituten én de Werkplaatsen Sociaal Domein organiseren samen met Binnenlands Bestuur Sturen op integraal Werken, een congres voor beleidsambtenaren en bestuurders. Op 18 mei in Antropia, Driebergen.

Kennissessie Op weg naar een lerende regio

12 maart 2017

Complexe maatschappelijke vraagstukken in het sociaal domein vragen om nieuwe vormen van samenwerken. In een lerende regio werken verschillende regionale partijen (lokale overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en omgeving) gezamenlijk in een interactief leerproces aan het delen en samen verder bouwen aan kennis. Dit willen het HAN Kenniscentrum Publieke Zaak (HAN) en Stichting IKPOB gezamenlijk exploreren in een tweetal kennissessies. De tweede kennissessie vindt plaats op 22 maart 2017 en staat in het teken van 'uitwisseling van ervaring en kennis rondom samenwerkend leren en innovatieprocessen in lerende regio’s'.

Een beter zorgaanbod voor jongeren met psychische problemen

2 maart 2017

Jongeren met psychische problemen zijn lang niet altijd in beeld bij de jeugdhulp en wijkteams. Om het zorgaanbod voor hen te verbeteren, gaan de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd en de Werkplaats Sociaal Domein in de regio Amsterdam de samenwerking aan door hun kennis en netwerken met elkaar te delen.

Nieuwsbrief Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland

1 maart 2017

Het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland heeft haar eerste nieuwsbrief verstuurd. De Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland Noord is samen met de Kenniskring Wijk, Teams en Toegang en het Netwerk Regio's aan Zet initiatiefnemer van het Kennisplatform.

Pagina's

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief