Symposium 'Zingeving in de GGZ: Hoe dan?

3 december 2017

Op 25 januari 2018 organiseert het lectoraat Zorg en Zingeving (Hogeschool Viaa, Academie Healthcare) in samenwerking met Dimence en KICG het symposium 'Zingeving in de GGZ: Hoe dan?', voor verpleegkundigen en sociaal werkers.

Eenzaamheid vraagt om bezinning en maatwerk

1 december 2017

Eenzaamheid vraagt om oplossingen op maat en een effectieve aanpak voor volwassenen vraagt heel wat anders dan voor jongeren. Dat en meer werd besproken door 130 deelnemers aan de conferentie Noord-Holland noord tegen eenzaamheid. Wat is eenzaamheid precies? Hoe signaleren we eenzaamheid?

Webinar Doen wat werkt op 25 januari

24 november 2017

Hoe pak je als gemeente een maatschappelijk probleem als eenzaamheid of discriminatie op scholen effectief aan? Steeds meer gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen, pionieren met hoe zij kunnen sturen op kwaliteit en maatschappelijk resultaat bij dit soort grote thema’s. En hoe zij daarbij onderbouwd met kennis over wat effectief is, te werk kunnen gaan.

Inspiratiebijeenkomst over contextgedreven werken

19 november 2017

Geregeld organiseert het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken van de Hogeschool van Amsterdam inspiratiebijeenkomsten voor een gemengd publiek waarbij heel verschillende thema’s aan bod komen. De ene keer ligt het accent op een actuele tendens (radicalisering), een andere keer gaat men filosofisch de diepte in met de gevoelsleer van Spinoza. Op woensdag 18 oktober stond een onderwerp op de agenda dat binnen het sociaal domein en op diverse beleidsterreinen geheel of gedeeltelijk omarmd lijkt te worden als dé nieuwe werkwijze: het contextgedreven werken.

‘Werkplaatsen Sociaal Domein: dé schakels voor meer inclusie!’

15 november 2017

‘Kijken vanuit je hart. Samen zien… Dat maakt het leven draaglijk!’ Cabaretière Karin Bruers sluit het congres Samen leren en ontwikkelen voor een inclusieve samenleving af met een treffende uitsmijter. Want uit alle voordrachten blijkt steeds weer dat verbinding het sleutelwoord is: zowel voor het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe kennis in de Werkplaatsen Sociaal Domein, als voor het bevorderen van maatschappelijke inclusie.

Design Thinking in het sociale domein

14 november 2017

Een half jaar lang hebben vijf studenten van Master Management & Innovatie van Hogeschool Inholland gewerkt aan een ‘wicked’ vraagstuk voor de gemeente Schiedam: Hoe geven we jongeren, waarvan de ouders in de financiële problemen zitten, meer zelfredzaamheid? De methode Design Thinking werd ingezet om daadwerkelijk tot prototypen te komen

Terugblik werkconferentie Doe, Leer en Inspireer!

8 november 2017

Theater aan de Schie was het toneel voor de Werkconferentie Doe, Leer en Inspireer! op donderdag 26 oktober. Een sfeerverslag van een inspirerende en interactieve middag: samen doen en mee werken in de Werkplaats.

'Empowerment is de brandstof die zorgt dat de sociale basis kan functioneren'

6 november 2017

De grote opgave voor gemeenten en wijkteams is om bij te dragen aan een goed verbonden weefsel tussen informele en formele krachten en instituties, want burgers kunnen het niet alleen. Associate lector Ard Sprinkhuizen geeft hier een workshop over op de conferentie ‘Empowerment, naar een sterke sociale basis’.

Werken aan gebiedsontwikkeling met burgerinitiatieven, sociaalmakelarij en onderzoek

26 oktober 2017

In de gemeente Heerlen worden braakliggende publieke open ruimtes teruggegeven aan burgers met als doel bottom-up burgerinitiatieven te ontwikkelen. Een zogeheten ‘brooker’ legt binnen dit project van de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd verbindingen tussen de overheid, burgers en de markt. Samira Louali, docent-onderzoeker bij Zuyd Hogeschool geeft tijdens de conferentie van de Werkplaatsen Sociaal Domein op 8 november een workshop waarin het project ‘Gebrookersbos’ centraal staat: ‘Sociale innovatie in de wijk: middels burgerinitiatieven, sociaalmakelarij en onderzoek werken aan gebiedsontwikkeling’.

‘Het thema collectieve interventies plopt ineens overal op’

20 oktober 2017

De transformatie van het sociaal domein betekent veel veranderingen voor burgers, professionals, gemeenten en organisaties. Die veranderingen zorgen voor vragen. Lisbeth Verharen, lector Versterken van Sociale Kwaliteit aan de HAN: ‘Vanuit de Werkplaatsen Sociaal Domein pakken we die vragen op met praktijkgericht onderzoek.’

In een Fries atelier samen aan de slag met sociale vraagstukken

19 oktober 2017

Op 8 november is de conferentie ‘Samen leren en ontwikkelen voor een inclusieve samenleving’ van de Werkplaatsen Sociaal Domein. Associate lector Dirk Postma van NHL & Stenden Hogeschool vertelt over de workshops waar hij bij betrokken is en hoe de Werkplaats Sociaal Domein Friesland bijdraagt aan inclusie.

Maak op 8 november kennis met de unieke werkwijze van de Werkplaatsen Sociaal Domein

5 oktober 2017

Wat is de visie op de inclusieve samenleving vanuit onderwijs, lokaal beleid en cliënt en burger? En hoe kunnen we samen aan inclusie bijdragen? Op de conferentie ‘Samen leren en ontwikkelen voor een inclusieve samenleving’ op 8 november 2017 maakt u kennis met de actuele kennis en ervaringen van de Werkplaatsen Sociaal Domein, 14 unieke samenwerkingsverbanden van bestuur, wetenschap en praktijk. Voorzitter Erna Hooghiemstra: ‘Deelnemers leren over verschillende vormen en succesfactoren van leergemeenschappen en hoe deze een proces van inclusie vooruit kunnen helpen.’

Ervaar de waarde van samen leren en ontwikkelen

26 september 2017

Maak kennis met de werkwijze en de activiteiten van de Werkplaatsen Sociaal Domein tijdens de conferentie ‘Samen leren en ontwikkelen voor een inclusieve samenleving’ op 8 november 2017. ‘Het unieke van de Werkplaatsen is dat ze op regionaal niveau investeren in vertrouwensrelaties’, aldus Erna Hooghiemstra, voorzitter van de Werkplaatsen Sociaal Domein. ‘Praktijk, onderwijs, beleid en onderzoek komen samen. Partijen die door de transities steeds meer met elkaar te maken hebben, maar voor wie samenwerken nog niet vanzelfsprekend is.’

Werkconferentie 'Doe, leer en inspireer' op 26 oktober

25 september 2017

Doen, leren en inspireren om zo meer te betekenen voor bewoners en wijken. De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid nodigt je, samen met andere professionals, beleidsmakers, docenten, studenten en vertegenwoordigers van bewoners uit op donderdagmiddag 26 oktober voor een werkconferentie.

Laveren door het midden: een ronde langs sociale (wijk)teams

21 september 2017

Het lukt professionals in sociale wijkteams steeds beter om pro-actief in de wijk bewoners met hulpvragen te helpen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Laveren door het midden…’ van het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van Hogeschool Viaa.

Pagina's

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief