Actieleergroepen actief bij de wijkteams van Almere

19 februari 2018

Vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland is een aantal actieleergroepen actief bij de wijkteams van Almere, rondom de thema’s ‘vroegsignalering’en ‘screening’.

Collectieve aanpakken evalueren met het Effectenplein

19 februari 2018

Ondersteuning van wijkinitiatieven past goed binnen de transitie van het sociale domein. Toch komt dit nog onvoldoende van de grond. Volgens onderzoeker Maarten Kwakernaak ligt de oorzaak deels bij de beperkte kennis die er is over het effect van collectieve aanpakken in de wijk. Samen met opbouwwerker Wessel Zwartsenberg nam hij het initiatief voor de ontwikkeling van een nieuw evaluatie-instrument: het Effectenplein.

Betekenisvolle ontmoetingen: de grenzen en kansen voor GGZ in de wijk

16 februari 2018

Op 23 februari 2018 verzorgt psychiater Jim van Os, onder andere bekend van ‘De Nieuwe GGZ’, en één van 'the world’s most influential scientific minds of our time' (Wikipedia), een actualiteitencollege over de grote veranderingen die op het moment plaatsvinden in de geestelijke gezondheidszorg.

Cliëntperspectief centraal tijdens spiegelgesprek

16 februari 2018

Hoe ervaren cliënten in de MVS-gemeenten (Maassluis, Vlaardingen en Schiedam) het wanneer het wijkteam dé centrale plek is voor alle hulpvragen? De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid heeft samen met Zorgbelang Zuid-Holland een ‘spiegelgesprek’ georganiseerd.

Participatiewet en sociale teams: twee egeltjes?

15 februari 2018

Sociale (wijk)teams krijgen steeds vaker een rol in de uitvoering van de Participatiewet. Betrokkenen uit zes gemeenten gingen daarom vanuit het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland (één van de 14 Werkplaatsen Sociaal Domein) samen op zoek naar kansen en belemmeringen bij de integratie van de Participatiewet. Het werd een inspirerende en leerzame bijeenkomst.

Kennisuitdaging over preventie en (vroeg)signalering in het sociaal domein

7 februari 2018

Het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland organiseert op 15 maart 2018 haar jaarlijkse Kennisuitdaging, deze keer over preventie en (vroeg)signalering in het sociaal domein.

Subsidie voor gemeente voor inrichten gezondheidsbeleid

24 januari 2018

Bent u bezig met gezondheidsbevordering in uw gemeente? Wanneer u wilt werken aan effectief preventief gezondheidsbeleid kunt u bij ZonMw subsidie aanvragen. Het geld is bestemd voor inzet van erkende interventies. Zodat u weet dat uw aanpak effectief is.

Nieuwe werkteams Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

8 december 2017

De nieuwe werkteams van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid voor 2017-2018 zijn bekend. In deze werkteams gaan bewoners, beleidsmakers, docenten en uitvoerende professionals aan de slag met concrete uitdagingen in meerdere gemeenten tegelijk.

Terug- en vooruitblik Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland

8 december 2017

In januari lanceerde het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland met enige trots haar eerste nieuwsbrief en presenteerde ze haar missie. Mooie woorden en ambities maar hoe staat er nu eigenlijk mee?   

 

Sociaal werk in de wijk vormgeven met 'Werken in de halfde lijn'

8 december 2017

Het boek 'Werken in de halfde lijn' is verschenen. Hulpverleners die in de wijk werken, vinden hierin handvatten en hulpmiddelen om sociaal werk in de wijk in de huidige tijd vorm te kunnen geven. Ook biedt het belangrijke inzichten aan hen die wijkwerkers opleiden of faciliteren zoals docenten, beleidsmakers en managers.

29 mei 2018: Lectorale rede Lex Veldboer

8 december 2017

De stedelijke omgeving stelt sociaal werkenden voor extra uitdagingen. Wat hebben ze nodig om die het hoofd te bieden? Daarover gaat de lectorale rede van Lex Veldboer, op dinsdag 29 mei 2018.

Onderzoek Flevoland toont aan: Almeerse jongeren vaak onnodig in opvang

7 december 2017

Een kwart van de Almeerse jongeren die jeugdhulp krijgt woont in een opvang. Dat kan zijn in een pleeggezin of een (gesloten) inrichting. Dat aantal is veel hoger dan in de rest van Nederland, waar gemiddeld één op de acht kinderen met problemen opgevangen wordt. Het cijfer was de reden om de gang van zaken te laten onderzoeken door het Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg van Windesheim Flevoland. Uit het onderzoek blijkt dat het vaak onduidelijk is waarom kinderen zijn opgenomen.

Onderzoek naar casusleren in sociale wijkteams

5 december 2017

Margo te Roller, docent/trainer aan hogeschool Windesheim, deed in het kader van haar masteropleiding een onderzoek vanuit de Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle. De werkplaats begeleidt diverse sociale teams in de regio: in Ommen, Hardenberg, Steenwijkerland en Zwolle. Als onderdeel van de ‘leerinfrastructuur’ van de werkplaats heeft Margo het wijkteam in Zwolle Zuid begeleid.

Actualiteitencollege: Van dromen, doen en terug binnen de transformaties

4 december 2017

Op 15 december organiseert het Kennisplatform Sociaal domein Noord-Holland het laatste actualiteitencollege van dit jaar. Het college wordt verzorgd door hoogleraar Andries Baart, grondlegger van onder meer de presentietheorie.

Brede basis voor Sociaal werk - Grondslagen, methoden en praktijken

4 december 2017

De transformaties in het sociaal domein doen een ander beroep op sociale professionals dan voorheen. ‘De brede basis voor sociaal werk’ brengt in beeld waarop zij kunnen bouwen in een snel veranderende en veeleisende samenleving, en wat ze kunnen betekenen voor burgers in de knel en de kwaliteit van leven.

Pagina's

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief