Samen in beweging met kwetsbare bewoners

14 september 2018

Ouderen, mensen met psychiatrische problematiek en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt activeren en laten participeren in de lokale gemeenschap en uiteindelijk in de samenleving. Dit is het doel van een nieuw project dat de Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle in oktober start in samenwerking met de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Agora, twee GGD’s, circa twintig gemeenten en diverse organisaties in Overijssel en Gelderland.

Inclusief werken: ruimte voor klantmotivatie

13 september 2018

Vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland is in Flevoland en in Groningen op 1 juni jl. het project ‘Inclusief werken – ruimte voor klantmotivatie’ van start gegaan. Het project richt zich op mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt, voor wie de weg naar werk vaak ver uit het zicht is geraakt. Het niet werken leidt tot een minder goede gezondheid en minder kans op werk waardoor deze mensen grote kans lopen om in een neerwaartse spiraal terecht te komen.

Film over en door jongeren in detentie

12 september 2018

De Werkplaats Sociaal Domein is betrokken bij de projecten ‘ICT daar weet ik wel wat van’ en ‘Wie houdt de muis vast’. Dit zijn onderzoeken naar eigen regie bij jongeren in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI). Samen met de jongeren maakt de Werkplaats een korte film.

Interne evaluatie Werkplaatsen Sociaal Domein

11 september 2018

In het voorjaar van 2018 hebben de Werkplaatsen Sociaal Domein in een aantal thematische werkgroepen inzichtelijk gemaakt over welke inhoudelijke vraagstukken de Werkplaatsen zich buigen en wat de werkwijze en de relaties met anderen hebben opgeleverd. De centrale vraag voor de evaluatie was: op welke manier dragen de Werkplaatsen Sociaal Domein het meeste bij aan het bevorderen van lerende praktijken, lerende organisaties, lerende gemeenten en lerende professionals ten behoeve van de beoogde transformatie van het Sociale Domein?

Perspectief op woonwagenbewoners: tussen cultuur en vrijplaats

10 september 2018

Op donderdagmiddag 11 oktober 2018 is de presentatie van het boek ‘Woonwagenbewoners laten zich niet afschaffen’ van Gerda Godrie-van Gils bij Avans Hogeschool, Onderwijsboulevard 215 te ’s-Hertogenbosch.

Gemeenten hongerig om van elkaar te leren

10 september 2018

‘Nu de eerste fase van de decentralisaties voorbij is, merk je dat gemeenten op zoek gaan naar kennis en ervaringen van anderen’, aldus Cees van Eijk, wethouder werk & inkomen, jeugd en diversiteit in Amersfoort. Hij verwacht dan ook dat de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein druk bezocht zal worden.

Lector Lilian Linders van Fontys Hogeschool naar Hogeschool InHolland

5 september 2018

Fontys Hogeschool Sociale Studies, nam op donderdag 30 augustus afscheid van lector Dr. Lilian Linders van het lectoraat Sociale Veerkracht. In de maand september rondt ze haar werkzaamheden af bij Fontys en begint Lilian als Lector Empowerment en Professionalisering Sociaal Domein verbonden aan de Hogeschool InHolland.

Jubileumdebat De sociale idealen van gemeenten

31 augustus 2018

De Werkplaatsen Sociaal Domein bestaan 10 jaar! Ter ere hiervan organiseren we een jubileum debat.

Actualiteitencollege de Nieuwe Route door Anke Siegers

30 augustus 2018

Op 2 oktober aanstaande spreekt Anke Siegers, organisatiepsycholoog en groepsconflictbemiddelaar, over de door haar ontwikkelde nieuwe sociale route die de weg naar een ‘gedragen plan van allemaal’ onderbouwt. Zij ziet dat mensen steeds vaker vastlopen in hun huidige route naar ondersteuning in het sociaal domein. Hoe zorg je als professional voor samenredzaamheid vanuit regie, gelijkwaardigheid en wederkerigheid?

PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein

23 juli 2018

In het najaar van 2018 organiseert de VNG, in samenwerking met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw voor de eerste keer de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein. Drie regionale dagen waarin gemeenten en hun partners een podium krijgen om aan elkaar te laten zien wat zij waarmaken.

Lilian Linders nieuwe lector Sociaal Domein Hogeschool InHolland

20 juli 2018

Hogeschool Inholland, partner en penvoerder van het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland, heeft per 1 september 2018 Lilian Linders aangesteld als lector Empowerment en Professionalisering Sociaal Domein. Dit lectoraat is de voortzetting van het lectoraat Maatschappelijk Werk. Zij volgt daarmee Associate lector Ard Sprinkhuizen op en neemt daarmee ook de rol als trekker van het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland op zich.

Transformeren en leren binnen sociaal domein Vlaardingen

19 juli 2018

Sinds begin dit jaar werkt de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid samen met innovatiebureau Six Fingers aan de transformatie van team JMO van de gemeente Vlaardingen. Deze unieke samenwerking is tot stand gekomen op verzoek van de gemeente. Gedurende dit project gaan gemeentelijke professionals leren door te ‘doen’, samen met de stad. De Werkplaats zorgt voor een leertraject voor de individuele gemeentelijke professionals en het team. Het doel is om het geleerde te waarborgen en te komen tot een daadwerkelijke transformatie.

Invulling geven aan wijkgericht werken met de WijKring

16 juli 2018

De handreiking ‘In verbinding met de wijk’ beschrijft in zes stappen hoe er binnen de aanpak WijKring invulling gegeven wordt aan wijkgericht werken. WijKring is een Nijmeegs initiatief gebaseerd op het Engelse model KeyRing. WijKring is een groep van ongeveer 9 mensen met een ondersteuningsvraag, die op loopafstand van elkaar (gaan) wonen. Zij helpen elkaar, kijken wat er in de wijk te doen is en wat zij zelf voor de wijk kunnen betekenen.

10 adviezen voor Rotterdams beleid over informele zorg en ondersteuning

10 juli 2018

De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid houdt zich al enige jaren bezig met de thematiek 'formeel-informeel'. Op basis van eerder onderzoek en een speciale focusgroep, die de Werklaats in april heeft georganiseerd, formuleert de Werkplaats tien adviezen voor Rotterdams beleid over informele zorg en ondersteuning.

Symposium Integraal werken kent vele gezichten

20 juni 2018

Integraal werken kent vele gezichten. Bent u benieuwd naar verschillende ideeën over integrale dienstverlening? Kom dan naar het minisymposium van Werkplaats Sociaal Domein Flevoland op 3 oktober 2018.

Pagina's

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief