Landelijk Programma Ondersteuning Sociale wijkteams

De Wmo-werkplaatsen zijn door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) uitgenodigd om mee te werken aan dertien regionale conferenties in het land over sociale wijkteams in het najaar van 2014.

Nieuws uit de wmo-werkplaats Utrecht

Lees over de ontwikkelingen van de wmo-werkplaats Utrecht. De werkplaats bracht in mei een uitgebreide nieuwsbrief uit.

Brabants Dagblad colleges: ‘Zorg in eigen hand’

‘Zorg in eigen hand’ is het thema van drie inspirerende college-avonden van Avans Hogeschool in samenwerking met het Brabants Dagblad. Tijdens deze BD-colleges vertellen experts van het Expertisecentrum Caring Society 3.0 van Avans hoe je zelf de regie houdt bij de veranderingen in de zorg. De BD-colleges zijn vrij toegankelijk voor lezers en geïnteresseerden.

Eindrapport: Ontmoet de Wmo werkplaats Twente

In het eindrapport van Wmo-werkplaats Twente wordt de bijdrage van de werkplaats aan kennisontwikkeling en -implementatie rondom de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in kaart gebracht.

Tweede nieuwsbrief Wmo werkplaats Netwerkregie Twente verschenen

Deze maand verscheen de tweede nieuwsbrief van de Wmo werkplaats Netwerkregie Twente.

Pagina's

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief