5 oktober 2017

Wat is de visie op de inclusieve samenleving vanuit onderwijs, lokaal beleid en cliënt en burger? En hoe kunnen we samen aan inclusie bijdragen? Op de conferentie ‘Samen leren en ontwikkelen voor een inclusieve samenleving’ op 8 november 2017 maakt u kennis met de actuele kennis en ervaringen van de Werkplaatsen Sociaal Domein, 14 unieke samenwerkingsverbanden van bestuur, wetenschap en praktijk. Voorzitter Erna Hooghiemstra: ‘Deelnemers leren over verschillende vormen en succesfactoren van leergemeenschappen en hoe deze een proces van inclusie vooruit kunnen helpen.’

Sociale professionals, zorg- en welzijnsorganisaties, beleidsmedewerkers, onderzoekers en docenten krijgen tijdens de conferentie de werkwijze en opbrengsten van de samenwerkingsverbanden gepresenteerd. Op de conferentie wordt de inclusieve samenleving vanuit verschillende perspectieven benaderd. Mariska Overgaag, Sociaal Werker van het Jaar, is een speciale gast. Zij reageert en reflecteert vanuit de praktijk op de presentaties.

Aan de slag in workshops

Er is een groot aanbod van workshops, waarin deelnemers zelf met verschillende leer- en ontwikkelmethoden en werkvormen aan de slag gaan. Maak bijvoorbeeld kennis met de werkvorm Community Mapping van de Werkplaats Sociaal Domein Friesland, die kansen en mogelijkheden van wijkbewoners letterlijk op de kaart zet. Of met een werkwijze ontwikkeld door Nijmegen, waarmee professionals samen met jongeren in kwetsbare situaties werken aan passend onderwijs en passende arbeid. Of leer hoe je als professional sociale media kunt gebruiken in je werk tijdens een workshop van Amsterdam.

De Werkplaatsen Sociaal Domein

Nederland telt 14 Werkplaatsen Sociaal Domein: regionale samenwerkingsverbanden van hogescholen en lectoraten, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten. In de vorm van een leer-, werk- en onderzoekgemeenschappen bieden de Werkplaatsen een antwoord op maatschappelijke vraagstukken binnen hun regio. De Werkplaatsen Sociaal Domein doen praktijkgericht onderzoek, ontwikkelen werkvormen en methodes en leveren een bijdrage aan deskundigheidsbevordering. Erna Hooghiemstra: ‘Binnen de Werkplaatsen Sociaal Domein komen praktijk, onderwijs, beleid en onderzoek samen. Partijen die door de transities steeds meer met elkaar te maken hebben, maar voor wie samenwerken nog niet vanzelfsprekend is.’

Meer informatie en aanmelden

Lees meer informatie over het programma en meld u aan op de website van Movisie.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief