14 april 2020

De ‘sociale basis’ van plaatselijke voorzieningen is een populair begrip sinds enkele jaren, gemeenten lopen ermee weg en maatschappelijke organisaties vragen er met klem aandacht voor. Wat kan de sociale basis in tijden van corona?

Bij een sociale basis moet je denken aan het geheel van voorzieningen en diensten – van de huisarts tot de bingo - formeel en informeel, die mensen doen floreren en tot hun recht laten komen. In tijden van corona roept dat de vraag op: hoe is het met die sociale basis gesteld? En: Lijdt een sociale basis niet enorm onder het tekort aan fysieke ontmoetingen? We vragen het aan Lisbeth Verharen, lector Versterken van Sociale Kwaliteit aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Zij schreef samen met Meike Heessels, Carinda Jansen en Judith Wolf een essay waarin ze betoogt dat het idee van ‘sociale kwaliteit in de sociale basis’ een gids kan zijn om problemen als eenzaamheid of armoede in samenhang aan te pakken. Dat voorkomt dat er ongericht ‘leuke dingen voor de mensen’ worden georganiseerd die uiteindelijk niet beklijven.

Lees het interview op de website van Sociale Vraagstukken en download het essay 'Sociale Kwaliteit in de Sociale Basis'.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief