Lilian Linders, betrokken bij de Wmo-werkplaats Noord-Brabant, heeft de jaarlijkse Fontys kennisprijs gewonnen. De jury over haar werk: 'Haar onderzoekswerk is van grote invloed op het professionele handelen binnen de sociale hulpverlening en heeft dan ook landelijke aandacht getrokken. Haar proefschrift heet de betekenis van nabijheid en gaat over de informele zorg in een volksbuurt. Het relativeert een aantal opvattingen over buurtgericht werken die als uitgangspunt dienen voor het huidige beleid. Er is genoeg aanbod van hulp en er is veel vraag, maar de twee ontmoeten elkaar niet. De angst afhankelijk te zijn, weerhoudt mensen ervan hulp te vragen of aan te bieden. Lilian Linders pleit ervoor dit afhankelijkheidstaboe te doorbreken.'
 
Het proefschrift van Lilian Linders is sinds deze maand ook gratis te downloaden via de kennisbank van de Universiteit van Tilburg / Fontys Hogeschool. Download 'De betekenis van nabijheid. Een onderzoek naar informele zorg in een volksbuurt'.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief