20 juli 2018

Hogeschool Inholland, partner en penvoerder van het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland, heeft per 1 september 2018 Lilian Linders aangesteld als lector Empowerment en Professionalisering Sociaal Domein. Dit lectoraat is de voortzetting van het lectoraat Maatschappelijk Werk. Zij volgt daarmee Associate lector Ard Sprinkhuizen op en neemt daarmee ook de rol als trekker van het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland op zich. De Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland is partner van het kennisplatform.

Linders heeft ruime ervaring opgedaan als lector Sociale Veerkracht bij Fontys Hogeschool Sociale Studies. Daar heeft ze een Centre of Expertise opgebouwd en een onderzoeksteam ingericht dat op basis van praktijkgericht onderzoek (handelings)kennis ontwikkelt. Deze kennis rust (aankomende) professionals in het vaak weerbarstige en transformerende werkveld toe om burgers te versterken en te ondersteunen. Als lector was Linders programmaleider van de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys.     

Lees ook het bericht van Fontys Hogeschool Sociale Studies over de nieuwe stap van Lilian Linders.

Lees meer over de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief