Twee lectoren die trekker zijn van twee Wmo-werkplaatsen spraken bij hun officiële inauguratie een lectorale rede uit. Lilian Linders van de Wmo-werkplaats Noord Brabant Fontys, sprak over ‘De dynamiek van Social Work. Het gewone onder een vergrootglas’. De lectorale rede van Marja Jager-Vreugdenhil van de Wmo-werkplaats Zwolle was getiteld: ‘Zo hoort het. Sociale regels in een samenleving in transitie’. In beide lectorale redes stonden sociale rollen/regels centraal.

Herpositionering professionals en burgers

Op 12 december 2014 sprak Lilian Linders, lector Beroepsinnovatie Social Work bij Fontys Hogeschool Sociale Studies, tegenover een publiek van praktijkprofessionals, hogeschooldocenten, studenten en familie. Ze beargumenteerde dat de transities en transformaties in de zorg vragen om een herpositionering van professionals en burgers. Professionals, burgers in kwetsbare situaties, mantelzorgers, vrijwilligers, buren en gemeenten moeten allemaal een andere rol ten opzichte van elkaar innemen. Professionals krijgen niet de uitvoering, maar de regie over het ondersteuningsproces toebedeeld. Hierdoor wordt samenwerking met informele zorg belangrijker. Burgers krijgen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen welzijn en dat van hun sociale netwerk.

De Kunst van het Laten

Het lectoraat Beroepsinnovatie Social Work kijkt door een vergrootglas om de praktijk goed in kaart te brengen en maakt zo praktijkgerichte modules en trainingen om aan deze verschuiving bij te dragen. Voorafgaand aan de lectorale rede presenteerde Lilian Linders de publicatie van de kenniskring Wmo-werkplaats Noord-Brabant Fontys: De Kunst van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie’.

De-institutionalisering en nieuwe sociale regels

Marja Jager-Vreugdenhil is met haar lectorale rede officieel geïnstalleerd als lector Samenlevingsvraagstukken aan de Academie Social Work en Theologie aan de Gereformeerde Hogeschool Viaa te Zwolle. In haar rede op dinsdag 13 januari 2015 lag de focus op sociale regels: ze vormen en structureren de samenleving met ongeschreven informele en formeel vastgelegde regels. Mensen proberen patronen in gedrag te ontdekken en gaan elkaar in bepaalde situaties typificeren. Zo ontstaan gezamenlijke patronen en gelden sociale regels in vergelijkbare situaties die wel steeds verschillend per context worden toegepast. In deze tijd van transformatie wordt gevraagd om de-institutionalisering en om nieuwe sociale regels.

Verschillen erkennen

Mensen uit een gegoed milieu zijn zich (onbedoeld) afhankelijk gaan gedragen van de verzorgingsstaat. Dit is geen wenselijke situatie, beargumenteert Marja Jager-Vreugdenhil. Het lijkt erop dat de mensen die hulp van de verzorgingsstaat harder nodig hebben, minder in staat zijn deze hulp te krijgen. De de-institutionalisering zal echter niet vanzelf gaan. In dit proces is het van belang om verschillen tussen mensen te erkennen, de ‘eigen kracht’ van mensen is niet eenduidig en moet daarom genuanceerd worden. Marja Jager-Vreugdenhil ziet voor het lectoraat een belangrijke rol weggelegd om beroepskrachten uit het werkveld, docenten, studenten en de wetenschap te verbinden.

Door Aukelien Scheffelaar

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief