16 februari 2017

De Werkplaats 'De cliënt in zijn kracht – actieve ondersteuning van mensen met niet-aangeboren hersenletsel' heeft een lesbrief ontwikkeld met basisinformatie over niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Op 8 februari overhandigde Kitty Jurrius, associate lector bij Windesheim Flevoland van de Onderzoekslijn NA(H) – zorg op maat van het lectoraat Klantenperspectief in ondersteuning en zorg, en auteur van de lesbrief, symbolisch het eerste exemplaar aan wijkwerker Elueskia Vyent.

In Nederland hebben ongeveer 650.000 mensen niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het is een specifieke, complexe en behoorlijk onbekende doelgroep in onze maatschappij. De lesbrief NAH is een handig (digitaal) hulpmiddel die vragen beantwoordt als: Hoe signaleer je (gevolgen van) hersenletsel in een kort tijdsbestek en met beperkte informatie? Wat kun je doen als je zo’n vermoeden hebt, wat zijn dan vervolgstappen en waar kun je dan terecht?

Kennis en praktische vaardigheden

De lesbrief geeft alle benodigde basisinformatie over NAH om in korte tijd kennis te verkrijgen over het ontstaan en de zichtbare en onzichtbare gevolgen van NAH. Er worden 7 signalen gegeven voor niet-aangeboren hersenletsel die wijkprofessionals kunnen oppikken. Ook is er een stappenplan voor als je hersenletsel vermoedt. Het stappenplan is een handig hulpmiddel om NAH bespreekbaar te maken. Daarnaast worden voorbeelden uit de praktijk gegeven, en tips en technieken om het gesprek te voeren. De lesbrief is gratis te downloaden of als hard copy te bestellen via b.toes@windesheimflevoland.nl.

De lesbrief won een gedeelde tweede plaats bij de gehandicaptenzorgprijs 2016.

Werkplaats NAH

De Werkplaats 'De cliënt in zijn kracht – actieve ondersteuning van mensen met niet-aangeboren hersenletsel' is verbonden aan de onderzoekslijn NA(H)-zorg op maat van het lectoraat Klantenperspectief in ondersteuning en zorg van Windesheim Flevoland, en mogelijk gemaakt door het Kennisplein Gehandicaptensector.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief