30 juni 2014

In Flevoland (Lectoraat Klantenperspectief in ondersteuning en zorg van Windesheim Flevoland) houdt men zich bezig met wat burgers met een ondersteuningsbehoefte nodig hebben om zelf verantwoordelijk te kunnen blijven met betrekking tot het leven van het eigen leven en de kennis en vaardigheden die professionals nodig hebben om hier mee om te gaan. Netwerkontwikkeling staat hierbij centraal.

Samen met sociale wijkteams gaat Flevoland on-the-job aan de slag. Na inventarisatie van leervragen legt men in twee dagdelen een gezamenlijke basis. Na de trainingsdagen volgen nog een achttal intervisie-bijeenkomsten. Hoe nodig je de burger uit tot eigen regie? Wat moet je wel of juist niet doen bij netwerkondersteunende interventies? Wat levert het voor burgers op? Welke handvatten zijn hierbij gewenst? Zo worden deelnemers bijvoorbeeld uitgenodigd om de Krachtmeter (hoe ziet het netwerk eruit en wat is de kracht ervan?) toe te passen in het werk met cliënten. Wat zijn de ervaringen met dit instrument? Hoe maken we het nog werkbaarder?

Vooralsnog zullen 18 sociale wijkteams in Lelystad en Almere aan de slag gaan in leren-on-the-job trajecten, om vanuit het perspectief en de behoefte van de cliënt te kijken naar de rol van de professionele hulpverlener als het gaat om netwerkontwikkeling.

Lees verder in de nieuwsbrief. In de trajecten wordt gebruik gemaakt van het boek Netwerkontwikkeling voor Zorg en Welzijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij Lineke Verkooijen, lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg, Windesheim Flevoland, Almere.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief