4 november 2015

De Wmo-werkplaats Friesland lanceert de tweede editie van een digitaal magazine, waarmee ze twee jaar afsluiten met interviews uit het werkveld. Hoe hebben deelnemers de ondersteuning ervaren? Wat hebben zij er aan gehad? En wat verwachten ze (nog) meer?

Eerste editie

In de eerste uitgave, voorjaar 2015, ging de Wmo-werkplaats in op wat er inmiddels was ontwikkeld en deels uitgezet. Hierover kwamen lectoren, onderzoekers en docenten/trainers van de Wmo-werkplaats aan het woord. De thema's Gebiedsgericht werken, Eenzaamheid en de eHealthkoffer stonden centraal.

Nieuwe thema's

Inmiddels is bekend dat de werkplaats wordt gecontinueerd. En uitgebreid met nieuwe thema’s als collectieve aanpak, jeugd, participatie en sociale samenhang met een focus op regionale kennisnetwerken in het sociale domein. Het gaat om praktijkonderzoek, ontwikkeling, onderwijs inclusief bij- en nascholing en praktische ondersteuning. Onderzoek, kennisontwikkeling en kennisverspreiding gaan hand in hand door samenwerking van hogeschool, gemeenten en zorg-en welzijnsorganisaties.

Symposium op 26 november

Genoemde thema’s – als ook een terugblik op de resultaten van afgelopen twee jaar – komen uitgebreid aan bod tijdens het symposium dat Wmo Werkplaats Friesland op 26 november organiseert.

Bekijk het magazine.

 

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief